På fast grunn 2 kapitel 66. 407.     Fra side 407 i den engelske utgave.tilbake

De siste budskaper til verdenskonferansen

Eldre arbeideres innflytelse
Mitt store ønske er at de gamle korsets soldater, de som nå er blitt gråhåret i Mesterens tjeneste, skal fortsette å bære frem sitt vitnesbyrd, og gå like på saken, slik at de som er yngre i troen, kan forstå at de budskapene som Herren gav oss i fortiden, er meget betydningsfulle i denne tid av verdens historie. Vår tidligere erfaring har ikke mistet en tøddel av sin kraft.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.