På fast grunn 2 kapitel 66. 408.     Fra side 408 i den engelske utgave.tilbake

De siste budskaper til verdenskonferansen

Jeg er blitt undervist om å si til våre brødre, predikantene: La de budskapene som kommer fra deres lepper, være ladet med Guds Ånds kraft. Hvis det noen gang var en tid da vi behøvde Den Hellige Ånds ledelse, er det nå. Vi trenger en grundig helligelse. Det er på høy tid at vi gir verden en fremstilling av Guds kraft i vårt liv og i vår tjeneste.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.