På fast grunn 2 kapitel 66. 408.     Fra side 408 i den engelske utgave.tilbake

De siste budskaper til verdenskonferansen

Herren vil at den tredje engels budskap skal bli forkynt med økende effektivitet. Som han har virket i alle tidsaldrer for å gi sitt folk seier, slik lengter han nå i triumf å gjennomføre sine planer med menigheten. Han byr sine troende hellige å gå frem i forening, fra styrke til større styrke og fra tro til øket forvissning og tillit til hans saks sannhet og rettferdighet.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.