På fast grunn 2 kapitel 66. 399.     Fra side 398 i den engelske utgave.tilbake

De siste budskaper til verdenskonferansen

"Vi forkynner ikke oss selv, men Jesus Kristus som Herre og oss som tjenere for dere - for Jesu skyld. For Gud som sa: Det bli lys i mørket, han har også latt lyset skinne i våre hjerter, for at kunnskapen om Guds herlighet, som stråler i Kristi ansikt skal lyse fram. Men vi har denne skatten i leirkar, for at' det skal bli klart at den veldige kraft er fra Gud og ikke fra oss selv" (2 Kor 4,5-7).

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.