På fast grunn 2 kapitel 66. 409.     Fra side 408 i den engelske utgave.tilbake

De siste budskaper til verdenskonferansen

Løftet om endelig seier
Det verk som ligger foran oss, vil kreve den ytterste anstrengelse av all kraft i kropp og sinn. Det vil kreve utøvelse av sterk tro og en stadig årvåkenhet. Til tider vil de vanskeligheter som vi må møte, være ytterst nedslående. Selve storheten i oppgaven vil forferde oss. Med Guds hjelp vil hans tjenere likevel triumfere til sist. Derfor, mine brødre, mist ikke motet på grunn av de prøvende erfaringer som er foran dere. Jesus vil være med dere. Han vil gå foran dere med sin hellige Ånd og forberede veien, og han vil være deres hjelper i enhver kritisk situasjon.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.