På fast grunn 2 kapitel 66. 409.     Fra side 409 i den engelske utgave.tilbake

De siste budskaper til verdenskonferansen

Han som virker i oss med sin kraft, og kan gjøre uendelig mye mer enn alt det vi ber om og forstår, ham være ære i menigheten og i Kristus Jesus gjennom alle slekter og i alle evigheter! Amen" (Ef 3,14-21). - "General Conference Bulletin", 27. mai 1913, side 164,165.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.