På fast grunn 2 kapitel 66. 400.     Fra side 399 i den engelske utgave.tilbake

De siste budskaper til verdenskonferansen

"Derfor mister vi ikke motet. Og selv om vårt ytre menneske går til grunne, blir vårt indre menneske fornyet dag for dag. De trengsler vi nå må bære, er lette, og de skaper for oss en evig rikdom av herlighet som er uendelig mye større. Vi har ikke det synlige for øye, men det usynlige. For det synlige tar slutt, det usynlige er evig" (2 Kor 4,16-18).

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.