På fast grunn 2 kapitel 66. 401.     Fra side 400 i den engelske utgave.tilbake

De siste budskaper til verdenskonferansen

Vi gjør vel i å tenke over det som snart skal komme over jorden. Dette er ikke en tid da en er opptatt med ubetydeligheter og selviske interesser. Hvis den tiden vi lever i, ikke kan gjøre et alvorlig inntrykk på oss, hva kan da gjøre det? Kaller ikke Skriften oss til et mer rent og hellig verk enn det vi hittil har sett?

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.