På fast grunn 2 kapitel 9. 62.     Fra side 63 i den engelske utgave.tilbake

2. del
FALSKE OG NEDBRYTENDE BEVEGELSER

Innledning
Gjennom årene har det blant syvendedags-adventistene oppstått flere falske eller nedbrytende bevegelser basert på feiltolking av Skriften eller antatt Guddommelig opplysning. I Profetiens Ånds veiledninger dette blitt behandlet på en fast og skvær måte - en veiledning som ble gitt for å kunne møte disse situasjoner etter hvert som de oppstod. Noen av disse råd er innbefattet i denne del.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.