På fast grunn 2 kapitel 9. 62.     Fra side 63 i den engelske utgave.tilbake

2. del
FALSKE OG NEDBRYTENDE BEVEGELSER

Det materiale som er samlet i denne delen, kommer nærmere inn på denne bevegelsen og gir en ganske detaljert beskrivelse av andre lignende bevegelser.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.