På fast grunn 2 kapitel 9. 62.     Fra side 63 i den engelske utgave.tilbake

2. del
FALSKE OG NEDBRYTENDE BEVEGELSER

Her er også tatt med to fremtredende tilfeller som innbefatter påstander mot den profetiske gave. De er her fremstilt i form av veiledning av Ellen G. White til dem som det angikk direkte eller indirekte. Hun var i en meget vanskelig situasjon når det gjaldt å behandle slike forhold. Når hun oppfylte sitt oppdrag som Guds budbærer, fikk hun undervisning som beskyttet menigheten mot disse som foregav å ha profetisk gave. Hun la vekt på det punkt at den ekte tilkjennegivelse av den profetiske gave ville legitimere seg selv, sammen med rikelig av klare og overbevisende vitnesbyrd.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.