Råd og vink kapitel 28. 274.     Fra side 339 i den engelske utgave.tilbake

Krydderier

(1896) E. fra U.T., side 6
557. Krydderier og smaksstoffer som settes til maten, vitker på fordøyelsen på en lignende måte som te, kaffe og sterke drikker. Mange tror at slike stimulanser kan hjelpe arbeidsfolk til å gjøre sin gjerning bedre. Men når de midlertidige virkningene av stimulansene er borte, daler energien like meget under normalstreken som den var over normalen mens stimulansen varte. Følgen av å bruke slike stimulanser er at hele organismen blir svekket. Blodet blir forgiftet, og ofte resulterer det i betennelse.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.