Råd og vink kapitel 28. 278.     Fra side 345 i den engelske utgave.tilbake

Krydderier

Brev 37, 1901
572. Engang forsøkte dr. - å lære oss å lage mat etter helsereformens prinsipper, slik som han mente at de burde praktiseres. Maten skulle etter hans oppfatning være uten salt og uten noen slags smaksstoffer. Jeg bestemte meg for å prøve hans råd, men jeg ble snart så slapp og uvel at jeg måtte gjøre en forandring. Jeg slo inn på en annen vei, og det ble en stor forandring til det bedre. Jeg forteller dette til dere fordi jeg forstår at dere er i virkelig fare. Maten må lages på en slik måte at den blir nærende og sunn. Vi må ikke berøve maten viktige stoffer som kroppen trenger. . . .

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.