Slektenes Håp kapitel 11. 71.     Fra side 111 i den engelske utgave.tilbake

Jesu dåp - talende symbolikk

Guds forsikring og anerkjennelse
Jesu blikk syntes å trenge gjennom himmelen mens han utøser sin sjel i bønn. Han kjenner godt til hvordan synden har forherdet menneskene, og han vet hvor vanskelig det vil være for dem å forstå hans misjon og ta imot frelsens gave. Derfor trygler han sin Far om kraft til å overvinne deres vantro, bryte de slavelenker som Satan har bundet dem med, og overvinne ødeleggeren på deres vegne. Han ber om et uttrykk for at Gud vil ta imot menneskeheten i sin Sønns person.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.