Slektenes Håp kapitel 11. 71.     Fra side 112 i den engelske utgave.tilbake

Jesu dåp - talende symbolikk

I den veldige folkemassen ved Jordan var det få utenom Johannes som oppfattet det himmelske syn. Men Guds nærvær gjorde at folkemengden var preget av hellig høytid. Folk stod tause med blikket festet på Jesus. Hans skikkelse var innhyllet i det lyset som alltid omgir Guds trone. Ansiktet var vendt oppover, og det var forklaret slik som de aldri før hadde sett et menneskes ansikt. Fra himmelen hørtes en røst som sa: «Dette er min Sønn, den elskede, som jeg har behag i.»

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.