Slektenes Håp kapitel 11. 71.     Fra side 112 i den engelske utgave.tilbake

Jesu dåp - talende symbolikk

Dette utsagn med Guds bekreftelse ble gitt for å inspirere troen hos dem som var vitne til det som skjedde, og for å styrke Jesus til hans misjon. Til tross for at en skyldig verdens synder var lagt på Kristus, og tross den ydmykelse at han tok på seg vår falne natur, erklærte røsten fra himmelen at han var Guds egen Sønn.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.