Slektenes Håp kapitel 11. 71.     Fra side 112 i den engelske utgave.tilbake

Jesu dåp - talende symbolikk

Johannes ble dypt beveget da han så Jesus bøye seg i bønn og med tårer trygle om å bli godtatt av sin Far. Idet Guds herlighet omsluttet Jesus, og røsten hørtes fra himmelen, var Johannes klar over at det var tegnet som Gud hadde lovt. Han visste at den han hadde døpt, var verdens gjenløser. Den Hellige Ånd hvilte over ham, og han pekte på Jesus og utbrøt: «Se, der er Guds lam, som bærer verdens synd.»

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.