Slektenes Håp kapitel 11. 71.     Fra side 112 i den engelske utgave.tilbake

Jesu dåp - talende symbolikk

Ingen av dem som hørte på, og selv ikke han som uttalte ordene, skjønte betydningen av uttrykket «Guds lam». På Moria-fjellet hadde Abraham hørt at sønnen spurte: «Du far! ... hvor er lammet som vi skal ofre?» Og han hadde svart: «Gud vil nok selv se seg ut et offerlam, gutten min.»1

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.