Slektenes Håp kapitel 11. 72.     Fra side 113 i den engelske utgave.tilbake

Jesu dåp - talende symbolikk

Ordene som ble sagt til Jesus ved Jordan: «Dette er min Sønn, den elskede, som jeg har behag i,» omfatter hele menneskeheten. Gud talte til Jesus som vår stedfortreder. Tross alle våre synder og svakheter blir vi ikke vraket som verdiløse. Men vi skulle være «til pris og ære for hans herlighet og for den nåde han gav oss i sin elskede Sønn».3

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.