Slektenes Håp kapitel 11. 72.     Fra side 113 i den engelske utgave.tilbake

Jesu dåp - talende symbolikk

«Mine kjære, nå er vi Guds barn, og det er ennå ikke blitt åpenbart hva vi skal bli. Vi vet at når han åpenbarer seg, skal vi bli ham lik, for vi skal se ham som han er.» Vår frelser har åpnet veien. Nå kan de mest syndige, de mest trengende, de mest undertrykte og foraktede få adgang til Faderen. Alle kan få et hjem i de boliger som Jesus gikk bort for å gjøre i stand. «Dette sier Den Hellige og Sannferdige, han som har Davids nøkkel, han som åpner, så ingen kan stenge, og stenger, så ingen. kan åpne: ... Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør, som ingen kan. stenge.»4 Matt.3,13-17; Mark .1,9-11; Luk 3,21.22

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.