Slektenes Håp kapitel 11. 70.     Fra side 110 i den engelske utgave.tilbake

Jesu dåp - talende symbolikk

Johannes døper Jesus
Da Jesus kom for å bli døpt, så Johannes hos ham en karakterens renhet som han aldri før hadde sett hos noe menneske. Selve atmosfæren omkring ham var hellig og inngjøt ærefrykt. Blant folkeskarene som samlet seg ved Jordan, hørte Johannes triste utsagn om forbrytelser, og han møtte personer som var tynget under vekten av utallige synder. Men aldri hadde han kommet i kontakt med et menneske som det strømmet en slik guddommelig innflytelse fra.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.