Slektenes Håp kapitel 11. 70.     Fra side 111 i den engelske utgave.tilbake

Jesu dåp - talende symbolikk

Alt dette var i samsvar med det som var blitt åpenbart for ham om Messias. Likevel vek han tilbake for å gjøre det Jesus bad om. Hvordan kunne han, en synder, døpe ham som var syndfri? Og hvorfor skulle han som ikke behøvde å vende om, følge en forordning som var et uttrykk for bekjennelse av synd som måtte fjernes?

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.