Slektenes Håp kapitel 11. 70.     Fra side 111 i den engelske utgave.tilbake

Jesu dåp - talende symbolikk

Han var ett med oss og måtte derfor bære byrden av vår skyld og smerte. Han som var uten synd, måtte føle syndens skam. Han som elsket fred, måtte være der kampen ble kjempet. Sannheten måtte bo sammen med løgnen, og renheten med usselheten. Hver synd, hver mislyd og hver uren lyst var en lidelse for ham."

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.