Slektenes Håp kapitel 34. 244.     Fra side 330 i den engelske utgave.tilbake

Alle er innbudt

«Lær av meg»
«Lær av meg,» sa Jesus, «for jeg er tålsom og ydmyk av hjertet, og dere skal finne hvile for deres sjeler.» Vi må gå i Kristi skole for å lære saktmodighet og ydmykhet. Gjenløsningen oppdrar sjelen for himmelen. Denne oppdragelsen betyr kjennskap til Kristus. Den betyr frigjøring fra forestillinger, vaner og skikker man har lært seg i skolen hos mørkets fyrste. Sinnet må frigjøres fra alt som er i strid med troskapen mot Gud.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.