Slektenes Håp kapitel 34. 245.     Fra side 331 i den engelske utgave.tilbake

Alle er innbudt

Alt det vi kan greie å ta imot, vil vi kunne få her. Men hva er vel det sammenlignet med det som skal komme? Der skal de frelste stå foran Guds trone og tjene ham dag og natt i hans tempel. Og «han som sitter på tronen, skal reise sin bolig over dem: De skal ikke lenger· sulte eller tørste, og sol eller brennende hete skal ikke falle på dem. For Lammet, som står midt foran tronen, skal være deres hyrde og føre dem til kilder med livets vann, og Gud skal tørke bort hver tåre fra deres øyne». 6 Matt 11, 28-30

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.