Slektenes Håp kapitel 34. 242.     Fra side 328 i den engelske utgave.tilbake

Alle er innbudt

Disse trøstefulle ordene ble talt til folkemengden som fulgte Jesus. Han hadde sagt at bare gjennom ham kunne menneskene få kunnskap om Gud. Han hadde talt om sine disipler som dem som hadde mottatt kunnskap om himmelske ting. Men han lot ikke noen føle seg utelukket fra sin omsorg og kjærlighet. Alle som strever og bærer tunge byrder, kan komme til ham.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.