Slektenes Håp kapitel 34. 242.     Fra side 329 i den engelske utgave.tilbake

Alle er innbudt

Kristi åk
Ømt og kjærlig sa han til dem som strevde slik: «Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er tålsom og ydmyk av hjertet, og dere skal finne hvile for deres sjeler.»

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.