Slektenes Håp kapitel 39. 272.     Fra side 367 i den engelske utgave.tilbake

Mat til mange

Hvis menneskene i dag var mer enkle i sine vaner og levde i samsvar med naturens lover slik som Adam og Eva gjorde i begynnelsen, ville det være matforsyninger nok til menneskehetens behov. Det ville være færre innbilte behov og flere anledninger til å arbeide etter Guds plan.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.