Slektenes Håp kapitel 39. 273.     Fra side 367 i den engelske utgave.tilbake

Mat til mange

Bespisningsunderet - og hva vi kan lære av det
Det er Gud som hver dag metter millioner fra verdens høstmarker. Menneskene blir oppfordret til å samarbeide med Gud ved å ta vare på kornet og lage brødet. Derfor glemmer de hvordan Gud hele tiden er med i det som skjer. De gir ikke Gud den ære han har krav på. Det som hans makt utretter, tilskrives naturlige årsaker eller menneskers egen innsats. Mennesker blir forherliget i stedet for Gud. Hans gode gaver blir misbrukt til egennyttige formål, og blir dermed en forbannelse i stedet for en velsignelse.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.