Slektenes Håp kapitel 39. 273.     Fra side 367 i den engelske utgave.tilbake

Mat til mange

Gud vil gjerne forandre alt dette. Han ønsker at våre sløve sanser skal skjerpes til å kunne fatte hans barmhjertighet og godhet, så vi kan ære ham for hans veldige gjerninger. Han ønsker at vi skal anerkjenne ham i de gaver han gir oss, så de kan bli til velsignelse for oss, slik som hans hensikt er. Det var derfor Jesus utførte sine undergjerninger.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.