Slektenes Håp kapitel 39. 271.     Fra side 365 i den engelske utgave.tilbake

Mat til mange

Folk lyttet til nådens og barmhjertighetens ord som Guds Sønn talte. De enkle og lettfattelige ordene var som balsam for deres sinn. Hans legende hånd brakte glede og liv til de døende, og gav lindring og helse til dem som led av forskjellige sykdommer. Denne dagen var som en himmel på jord for dem, og de tenkte slett ikke på hvor lenge det var siden de sist hadde fått mat.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.