Slektenes Håp kapitel 45. 309.     Fra side 412 i den engelske utgave.tilbake

I korsets skygge

Peter hadde gitt uttrykk for de tolv disiplenes tro. Likevel var det mye som manglet på at de forstod Kristi misjon. Selv om prestenes og rådsherrenes motstand og uriktige fremstilling ikke kunne skille dem fra Kristus, ble de temmelig rådville. De så ikke veien klart foran seg. Innflytelsen fra det de tidligere var opplært i - rabbinernes undervisning og tradisjonens makt - begrenset deres syn på sannheten.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.