Slektenes Håp kapitel 45. 309.     Fra side 411 i den engelske utgave.tilbake

I korsets skygge

Jesus ville nå fortelle dem om de lidelser som ventet ham. Men først gikk han til et avsides sted og bad om at de måtte bli beredt til å ta imot det han ville si dem. Da han kom tilbake til dem, fortalte han ikke straks det han ønsket å si. Før han gjorde det, gav han dem anledning til å bekjenne sin tro på ham, så de kunne bli styrket til prøven som ville komme. Han spurte: «Hvem sier folk at Menneskesønnen er?»

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.