Slektenes Håp kapitel 45. 309.     Fra side 411 i den engelske utgave.tilbake

I korsets skygge

Med sorg måtte disiplene medgi at Israel hadde sviktet når det gjaldt å anerkjenne Messias. Når folk så miraklene han utførte, hadde riktignok noen sagt at han måtte være Davids sønn. Folkemengden som han hadde mettet ved Betsaida, hadde ønsket å utrope ham til Israels konge. Mange var beredt til å ta imot ham som en profet, men de trodde ikke han var Messias.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.