Slektenes Håp kapitel 65. 446.     Fra side 593 i den engelske utgave.tilbake

I sitt tempel

De prøvde å fange ham i ord
De gikk nå til templet hvor han holdt på å undervise, og begynte å spørre ham: «Med hvilken myndighet gjør du dette? Hvem har gitt deg en slik fullmakt?» De ventet at han skulle hevde at hans myndighet var fra Gud. En slik påstand ville de avvise. Men Jesus møtte dem med et spørsmål som tilsynelatende gjaldt noe annet, og han gjorde sitt svar avhengig av at de svarte på det han spurte dem om. «Var Johannes-dåpen fra himmelen eller fra mennesker?»

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.