Slektenes Håp kapitel 65. 448.     Fra side 596 i den engelske utgave.tilbake

I sitt tempel

De som talte, hadde fra først av ikke oppfattet hvem lignelsen siktet til. Nå innså de at de hadde uttalt dommen over seg selv. Husbonden i lignelsen var et bilde på Gud. Vingården var den jødiske nasjon, og gjerdet var Guds lov som var deres vern. Tårnet var et symbol på templet. Vingårdens herre hadde gjort alt som var nødvendig for at vingården skulle ha de beste forutsetninger.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.