Slektenes Håp kapitel 65. 449.     Fra side 597 i den engelske utgave.tilbake

I sitt tempel

Hjørnesteinen som ble vraket
Jesus så med medlidenhet på dem og fortsatte: «Har dere aldri lest i skriftene: Den steinen bygningsmennene vraket, er blitt hjørnestein. Dette er Herrens eget verk, underfullt er det i våre øyne. Derfor sier jeg dere: Guds rike skal bli tatt fra dere og gitt til et folk som bærer dets frukter. Og den som faller mot denne steinen, skal skade seg, men den som steinen faller på, skal bli knust.»

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.