Slektenes Håp kapitel 65. 451.     Fra side 599 i den engelske utgave.tilbake

I sitt tempel

På denne levende steinen kan både jøder og hedninger bygge. Det er den eneste grunnvoll vi trygt kan bygge på. Den er stor nok til alle, og sterk nok til å bære hele verdens vekt og byrde. Ved å forene seg med Kristus som er den levende steinen, vil alle som bygger på denne grunnvollen, bli «levende steiner».

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.