Slektenes Håp kapitel 86. 625..     Fra side 820 i den engelske utgave.tilbake

Over alle grenser

Fra Jerusalem til hele verden
Kristus gav disiplene et bestemt oppdrag. De skulle begynne i Jerusalem som hadde vært skueplassen for hans fornedrelse for menneskeslektens skyld. Der hadde han lidd, og der var han blitt forkastet og dømt til døden. Judea var den landsdelen hvor han var født. Der hadde han i menneskeskikkelse levd sammen med mennesker. Få hadde oppdaget hvor nær himmelen var kommet til jorden da Jesus var blant dem. I Jerusalem skulle disiplene begynne sitt arbeid.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.