Slektenes Håp kapitel 86. 626.     Fra side 821 i den engelske utgave.tilbake

Over alle grenser

På den tiden forekom det ofte giftmord. Samvittighetsløse mennesker betenkte seg ikke på å bruke et slikt middel for å få fjernet personer som stod i veien for deres ærgjerrighet. Jesus visste at disiplenes liv ville være utsatt for fare. Mange ville mene at de gjorde Gud en tjeneste ved å drepe hans vitner. Derfor lovte han å beskytte dem mot denne faren.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.