Slektenes Håp kapitel 86. 626.     Fra side 822 i den engelske utgave.tilbake

Over alle grenser

Et hellig oppdrag
Slik fikk disiplene sin fullmakt fra Kristus. På alle måter sørget han for at de kunne utføre gjerningen, og han tok selv ansvaret for at det skulle lykkes. Så lenge de gjorde som han sa, og samarbeidet med ham, kunne det ikke slå feil. Gå til alle folkeslag, sa han. Dra ut til de fjerneste strøk av kloden hvor mennesker bor, og stol på at jeg selv vil være der! Arbeid i tro og tillit, for jeg kommer aldri til å svikte dere!

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.