Slektenes Håp kapitel 86. 628.     Fra side 824 i den engelske utgave.tilbake

Over alle grenser

Til mange av de syke som ble helbredet, sa, Jesus: «Synd ikke mer, for at ikke noe verre skal hende deg.»8 Slik lærte han dem at sykdom er følgen av overtredelse av Guds lover, både de fysiske og åndelige. Den store elendighet som er i verden, ville ikke ha eksistert hvis bare menneskene levde i samsvar med Skaperens plan.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.