Slektenes Håp kapitel 86. 630.     Fra side 826 i den engelske utgave.tilbake

Over alle grenser

Hvert menneskes lidelser er et Guds barns lidelser, og de som unnlater å rekke ut en hjelpende hånd til sine medmennesker som går mot fortapelsen, vekker hans rettferdige harme. Dette er Lammets vrede. Til dem som hevder å ha samfunn med Kristus, men som likevel har vært likegyldige overfor sine medmenneskers nød, vil han på dommens store dag si: «Jeg vet ikke hvor dere er fra. Bort fra meg, alle dere som gjør urett.»10

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.