Slektenes Håp kapitel 86. 630.     Fra side 826 i den engelske utgave.tilbake

Over alle grenser

I Kristus finner vi hyrdens omsorg, en fars og en mors hengivenhet og den medfølende frelsers grenseløse nåde. Han tilbyr sine velsignelser på den mest innbydende måte. Det er ikke nok for ham bare å kunngjøre dette. Han tilbyr sine velsignelser på den mest tiltrekkende måte for å vekke et ønske om å få del i dem. Slik skal hans tjenere fremholde den store og rike herlighet som Gud tilbyr i sin «usigelige gave».

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.