Slektenes Håp kapitel 86. 631.     Fra side 827 i den engelske utgave.tilbake

Over alle grenser

Slik kan det også være nå. Forkynn Guds ord i stedet for menneskelige spekulasjoner. Kristne mennesker bør legge bort uenighet og splid og overgi seg til Gud for å frelse de fortapte. Når de i tro ber om velsignelsen, vil den komme. Utgytelsen av Ånden i apostlenes dager var tidligregnet («høstregn» ), og det ble veldige resultater. Men senregnet («vårregn» ) vil bli enda rikeligere. 14

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.