Slektenes Håp kapitel 86. 632.     Fra side 828 i den engelske utgave.tilbake

Over alle grenser

«Hvor fagert det er når den som bringer gledesbud, kommer løpende over fjell, melder fred og bærer godt budskap, forkynner frelse og sier til Sion: «Din Gud er konge!» ... Bryt ut i samstemmig jubel, Jerusalems ruiner! For Herren trøster sitt folk .... Herren viser sin hellige arm for alle folkeslags øyne. Hele den vide jord får se frelsen fra vår Gud.» Matt 28,16-20

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.