Vitnesbyrd for menigheten bind 9 kapitel 19. 187.     Fra side 187 i den engelske utgave.tilbake

Enhet i Kristus Jesus

Hvorfor er mange av oss så svake og udyktige? Det kommer av at vi ser på selvet og stanser ved vår egen natur og undres på hvordan vi kan oppnå en plass for oss selv, for vår individualitet, våre eiendommeligheter, i stedet for å oppholde oss ved Kristus og hans karakter.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.