Vitnesbyrd for menigheten bind 9 kapitel 19. 184.     Fra side 184 i den engelske utgave.tilbake

Enhet i Kristus Jesus

Det gjør meg vondt i hjertet når jeg ser at vi med slike vidunderlige tilskyndelser til å bringe våre krefter og evner fram til den aller høyeste grad av utvikling er tilfreds med å være dverger i Kristi verk. Det er Guds vilje at alle hans arbeidere skal vokse opp til fullkomne menn og kvinner i Kristus. Hvor det er liv, er det vekst. Og veksten vitner om vitalitet. Ord og gjerninger bærer et levende vitnesbyrd for verden om hva kristendommen gjør for Kristi etterfølgere.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.