Vitnesbyrd for menigheten bind 9 kapitel 27. 230.     Fra side 230 i den engelske utgave.tilbake

En prøvetid ligger foran oss

Herren har; sagt: "Mine sabbater skal I holde; for det er et tegn mellom meg og eder fra slekt til slekt." 2 Mos. 31, 13. Ingen bør være ulydig mot hans befaling for å unngå forfølgelse, men alle bør tenke over Kristi ord: "Men når de forfølger eder i den ene by, da fly til den andre!. Matt. 10, 23. Hvis det kan unngås, så kom ikke i menneskers vold, for de er ledet av antikristens ånd. Vi bør gjøre alt som kan gjøres, for at de som er villige til å lide for sannhetens skyld, blir spart for undertrykkelse og grusomhet.

Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.