Vitnesbyrd for menigheten bind 9 kapitel 27. 231.     Fra side 231 i den engelske utgave.tilbake

En prøvetid ligger foran oss

Den siste menighet vil bli ført inn i stor prøvelse og nød. De, som holder Guds bud og Jesu tro, vil komme til å merke dragens og dens hærskarers vrede. Satan regner verdens beboere som sine undersåtter og han har vunnet herredømme over de frafalne menigheter; men her er en liten flokk som står imot hans overhøyhet. Kunne han utslette dem fra jorden, ville hans seier være fullstendig. Likesom han påvirket de hedenske nasjoner til å ødelegge Israel, vil han i nær fremtid opphisse jordens onde makter til å ødelegge Guds folk. Det vil bli krevd av alle at de skal vise lydighet mot menneskelige påbud og overtre den guddommelige lov. De som viser troskap mot Gud og mod plikten, vil bli truet, marginalisert og gjort fredløse. De vil bli forrådt endog »av foreldre og brødre og slektninger og venner.« Luk.21,16. Vitnesbyrd for menigheten bind 5 472-473

------------
Feil setning:
- må endres til:
navn og/eller e-post:

endring efter vurdering.